En die laaste kers

25 12 2014

So het ons nou uiteindelik by die laaste, wit kers op ons Advent krans uitgekom.  Die wit kers in die middel wat Christus verteenwoordig en lewe simboliseer.

Mag die Kersfees ‘n nuwe lewe vol van hoop, liefde, vreuge en vrede vir een  en almal van julle wees.

Joe Cocker

23 12 2014

‘n Groot stem het stil geword.

Hoor die blye engele sing

23 12 2014

 

Hier is ons nou in die 4de week van Advent, of anders gestel die laaste paar dae voor Kersfees.  Op die Advent krans was die 4de kers aangesteek.  Julle sal onthou dat die engele kers is wat vrede simboliseer.

Vrede is nogal iets wat baie mense in die Kerstyd sien.  Dit is dikwels die tyd waarop familie vetes begrawe word of wanneer daar ‘n hand van vriendskap na die uitgeworpendes uitgesteek word.  Ongelukkig is dit nog iets wat soms gekaap word om deur ‘n gewetenlose tot die maksimum uitgebuit word.  Mens kan seker ook die ironie sien dat verskeie vetes oor Kersfees ontstaan.

Jesus se eie woorde staan natuurlik in skrille kontras hiermee:  “Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie maar die sward.”  Daar was al in die verlede bloedige oorloë oor geloof gevoer.  Daar was ‘n tyd wat mense met ernstige geweld gedreig is om ‘n Christen te wees.  Waar pas vrede in die prentjie in?

Self is ek baie dinge, maar nie ‘n passifis nie.  Ek is ook geen teoloog nie en ek het geen planne om ‘n enkele vers uit ‘n hele Bybel uit verband te ruk nie.  Persoonlik glo ek dat ‘n mens aktief na vrede moet soek, maar nie teen alle koste nie.  Daar is ‘n lyn waar jy bereid moet wees om vrede op te offer.  Die vraag is wat is daardie lyn?  Die lyn waar ‘n Christen nie om vredesonthalwe verby kyk nie?

Is dit waar geloofsvryheid onttrek word?  Met die verstande dat geloofsvryheid nie net vir Christenne bedoel is nie?

Is dit waar mense se menslikheid aangetas word?

Of is dit daar waar liefde ontbreek?  Praat ons hier nie maar net weer dat ‘n mens moet goed doen en nie moet wegkyk om die vrede te bewaar nie.  Evil conquers where good men do nothing?

Wat dink julle?

Breinvasbrand: Watter Evangelie beskryf glad nie die geboorte van Jesus nie?

Breinlosbrand:  Die 12 dae van Kersfees begin op Kersdag.

Herders op die ope velde

15 12 2014

Ek herinner my vandag (goed, ek weet, dit is ‘n dag laat) aan iets wat ‘n predikant jare gelede gesê het:  “As jy nie poësie verstaan nie, sal jy nie die Bybel verstaan nie.  Dit laat nie veel hoop vir iemand soos die uwe wat so vlak soos ‘n paashaas is nie.  Seker weer ‘n geval van skoenmaker, hou jou by jou lees.  ‘n Leek met ‘n Bybel in die hand is ‘n gevaarlike ding.  Lees dus maar op eie risiko verder.

Van almal wat beskikbaar was om die nuus van Jesus se geboorte aan te hoor, was herders gekies om die nuus heel eerste te ontvang.  Hoekom juis die herders?  Was hulle al wat daardie tyd van die nag wakker was?  Het hulle dalk net die engele gehallusineer na ‘n paar kapsies te veel?  Dalk was hulle die groep wat die vinnigste die verste kon gaan skinder?  Was ek maar ‘n digter, kon ek dalk uitgebrei het oor die verband van Jesus die goeie herder en die groep waarmee Hy homself vereenselwig het.  Herders was destyds nie juis veel meer werd as die skaap bollie op hulle voete nie.  Hulle het hulleself ook nie beter as dit gedra nie.  Dalk het die Engele eerste aan hulle verskyn omdat hulle beeld die eerste was wat deur Jesus tot iets goed bekeer is.

Op aarde sal ons net oor die hoekom kan spekuleer.  Kom ons spekuleer eerder oor die simbool van ‘n herder.  ‘n Herder is ‘n bewaarder.  Hy / sy moet na iets (iemand) omsien. Ons almal is op die ou einde ‘n bewaarder van iets en/of iemand.  Ons almal is dus ook herders.  Net die blote feit dat jy ‘n herder is, is niks om op trots te wees nie.  Daar is slegte herders.  Daar is baie slegte herders.  Ons moet poog om goeie herders te wees.

Die derde Sondag van Advent verteenwoordig ook blydskap.  Ek praat jaarliks hieroor, maar dit bly iets wat aangespreek moet word.  Kersfees is vir baie mense ‘n tyd van mishandeling, pyn en lyding.  Heel dikwels ook aan die hand van die persoon wat hulle moes bewaar of ten minste moes beskerm het.  Dit is ‘n skande dat die Heilige dag nie immuun teen onheile is nie.

Aan die ander kant, sou die slegte herders daarmee kon wegkom as die goeie herders nie ander kant toe gekyk het nie?  Het ‘n goeie herder net ‘n verpligting oor sy / haar kudde?  Sal ‘n goeie herder verby ‘n skaap in nood loop wat nie tot sy / haar kudde hoort nie?  In die tyd van liefde, omgee en uitreik is dit nie ons plig om vir ‘n ander op te staan nie?

Wat dink julle?  Wat staan ‘n goeie herder te doen?

Breinvasbrand:  Op waste dag begin die Twaalf dae van Kersfees?

Breinlosbrand:  Olga was reg met Saulus.

Daar ver in ‘n krippie

7 12 2014

Dit is vir my interessant dat die tweede Sondag ‘n voorwerp verteenwoordig.  Al die ander kerse verteenwoordig lewendige goed.  Ook interessant dat die krippie ‘n simbool van liefde is.  Die krippie.  Nie Maria wat ingestem het om ‘n ‘surrogaatma’ te wees nie.  Ook nie Josef wat by haar gestaan het terwyl sy ‘n kind wat nie syne was nie verwag het nie.  Maar ‘n krippie.

Sou dit nie meer van pas wees dat die krippie nederigheid simboliseer in plaas van liefde nie?  Nou nie dat ek met ‘n Bybel onder die arm rondloop nie, maar dit is dalk in die geval (ons berei onsself mos voor vir Christus se geboorte) om na die Bybel se beskrywing van die liefde te gaan kyk.  Ek verwys natuurlik na 1 Korintiërs 13.

In vers 1 – 3, vertel Paulus dat selfs die wonderlikste dade en vermoëns niks beteken as dit nie deur liefde onderskryf word nie.  “Al praat ek die taal van mense en Engele . . .”; “Al het ek die gawe van professie en ken ek al die geheimenisse en al besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit . . . ” en “Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam pry om my daarop te beroem . . .”  Let op hoe egosentries die gedagtes is:  Kyk wat doen ek, dit maak my wonderlik.  Die stellings is almal die teenoorgesteelde van nederigheid en word telkens voorgehou dat dit sinneloos is as daar nie liefde is nie.  Sou daar liefde in die handelinge gewees het, sou dit sekerlik nie om “ek” gedraai het nie.

Maar ek is geen teoloog nie, dus is dit gevaarlik vir my om verskuilde menings in die Bybel te gaan soek.  Paulus gaan verder (vers 4 -6) en beskryf wat die liefde nie is nie.  Die liefde is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig (in teenstelling van vers 1 – 3) nie, is nie verwaand nie, soek nie sy eie belang nie.  As die liefde niks van die genoemde goed is nie, dan is die liefde mos seker nederig.

Ek het al voorheen genoem dat daar geen goedkoper woord as liefde is nie.  Snaaks hoe ek nie dadelik liefde in nederig gesien het nie?  Eers toe ek daaroor begin wonder het, kon ek die verband sien.

Die Bybel noem ook iewers dat God liefde is.  Dikwels wanneer mense in God se bestaan twyfel haal hulle voorbeelde van kindermishandeling, oorlog en moord aan.  Alles dade wat ondaan van enige liefde is.  Dit is dus moeilik om God in die dade te sien.  Aan die ander kant, as ons almal in liefde opgetree het, wat ‘n Godlike opdrag is, sou boosheid vatplek op die aarde gekry het?  Sou mense God makliker kon herken?

Volgens Matt 22:39 “. . . ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself’.  Dit word dikwels vertaal as “doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê”, maar geimplementeer as “behandel ander soos hulle jou behandel”.  Die tweede nuwe gebod maak jou die meetsnoer en jou optrede het niks met ‘n ander te doen nie.  JY moet mense liefhê / behandel soos JY jouself liefhet of behandel wil word.  Die handelinge van ander het niks met die gebod te doen nie.  Die vraag is nou wat gebeur as jy jouself nie liefhet nie?  (Retoriese vraag).

Maar kom ons gaan terug na Paulus.  1 Kor 13:8 “Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe an profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en die van kennies sal uitgedien raak.”

Hoewel daar mense is wat hulle beroep daarop dat hulle profete is of in tonge kan praat, is dit gawes wat on ongebruik geval het.  Selfs kennis het met die kom van die internet minder belangrik geword.  Die klem is deesdae om inligting te bekom en dit reg toe te pas.

Bly daar dan iets anders as die liefde oor?

Laat die Kersseisoen vir ons ‘n uitdaging tot liefde wees.

Breinvasbrand:  Wat was Paulus se naam eerste gewees?

Breinlosbrand:  Olga was reg met

51ste Staat

3 12 2014

Independence day (die een wat op 4 Julie gevier word), Halloween, Thanksgiving, Black Friday, Santa Clause . . . Ek het regtig niks daarteen nie, mits dit in Amerika gevier word. My probleem is dat ons in Suid-Afrika is. Ons onafhanklikheid van Engeland het ons op 31 Mei gekry en dit het net mooi niks met Abraham Lincoln te doen gehad nie. Toegegee, Republiekdag is met Vryheidsdag vervang, maar dit val op 27 April. Ons het nog nooit nodig gehad om dankbaar te wees dat die Idiane hulle kos met ons gedeel het nie. Siende dat Black Friday die dag na Danksegging is, het dit nie regtig rede om te ontstaan nie. (Ek stem wel vir 52 Black Fridays ‘n jaar). Ons het nooit Halloween gevier nie en Father Christmas was vir generasies goed genoeg om geskenke te kom aflewer.

Goed, goed – ek weet julle is nie lus om na my gesanik te luister nie. Dit is immers nie asof Amerika hier kom oorvat nie. Suid-Afrikaners ver-Amerikaans uit vrye wil. Nou wonder ek hoekom gaan ons nie vir goud nie? Hoekom hys ons nie die Amerikaanse vlag, sing die Stars Spangled Banner en word die 51ste staat nie?

Absurbte idee?

Miskien, maar nogal iets om aan te dink.

Kyk, Amerika is nou nie die land van melk en heuning nie. Hulle het hulle deel van geweldsmisdade, maar hulle is ook baie meer oop vir die idee dat elkeen die reg het om hulle self te verdedig. Hulle onderwys is nou niks om oor huis toe te skryf nie (mits jy nou natuurlik genoeg leer om te kan skryf). Hulle gesondheidsdienste kan op verbeter word, maar is darem aansienlik beter as ons publieke hospitale. Hulle het ook maar Unies wat diegene wie se werksverrigting nie vir hulle self kan praat nie.

Aan die ander kant, bly Amerika die land van geleenthede. Dit is ‘n land waar jy jou merk kan maak ongeag wie jy is of wat jy is. Amerika se ekonomie is die wêreld standaard. Op een of ander manier werk hulle land. Die publieke vervoerstelsel is veilig en min of meer betroubaar. Die infrastruktuur is prakties, veilig (tensy ‘n vliegtuig daarin vlieg) en word onderhou. Hulle regering is funksioneel en moet verantwoording doen. Daar is ook aansienlik meer waarde aan ‘n Amerikaanse paspoort as aan ‘n Suid-Afrikaanse paspoort.

Amerika is boonop ‘n Federale staat. As die 51ste staat, hoef ons nie noodwendig heeltemal volgens hulle pype te dans nie. Ons sal dus ‘n sekere mate van onafhanklikheid behou. Hier is dalk waar die hele idee inmekaar duiwel. Sal ons dus nogsteeds met die huidige gemors van regering sit? Sal euwels soos BBBEE nog bestaansreg geniet?

Alles kom natuurlik met ‘n prys. In die geval ons integriteit (wat ons oor het), IK en logika? Dalk is ek net te snobisties vir my eie goed.

Wat dink julle?

Breinvasbrand: Wie het die huidige 50 ster vlag in 1958 op 17 jarige ouderdom ontwerp?

Breinlosbrand:  God is redding (volgens my inligting)