Wel, wel.

23 11 2011

Ben Turok en Gloria Borman is twee name wat ek nog nie van te vore gehoor het nie.  Na vandag is dit twee name wat ek nie sommer gaan vergeet nie.  Hulle is die twee mense wat gister buite stemming gebly het oor die nuwe inligtingswet.  Beide het kort voor die stemme uitgestap.  Borman reken dit sal die stryd teen korrupsie kniehalter.  Dit sal nou natuurlik stukke beter gewees het, as hulle openlik teen die wet gestem het, maar soos dit is het hulle jare se moeilikheid.  Die ANC reken hulle is ongedissiplineerd en hulle gebruik van die media het nou nie juis die storie verbeter nie.  Die saak sal intern hanteer word.

Ek dink hulle moet by Tannie Dianne Kohler-Barnard gaan leer wat in die geval te sê.  Dit begin met ‘n F.  As jy dan in die moeilikheid moet kom, doen dit behoorlik.

Lunch Week 45 / 11

23 11 2011
Toorwoorde
  1. Wat is “faikonta”?
  2. Wat beteken die afkorting “cl”?
  3. Wat beteken die uitdrukking “kat te skiet”?
  4. Gee ‘n sinoniem vir “spoeg” (8 letters)?
  5. Herrangskik die volgende in ‘n sinvolle woord: DARIMOEKSE
Net ‘n stukkie papier

23 11 2011

Swart Dinsdag inderdaad.

Die omstrede inligtingswet is vanmiddag ingestem met 229 stemme teen 107.  Twee mense het buite stem gebly.  Die ANC het so ver gegaan as om sy lede onbeskaamd te dreig om seker te maak hulle kry die groen lig.  Interessant genoeg is Cosatu een van die grootste teenstanders van die wet.  Die DA, Cope, IVP, ACDP, OD en die VF+ is ook skerp teen die wet self.  Selfs die Nelson Mandela Stigting en Openbare beskermer het vir wysigings aan die wet gevra.  Dan praat ek nie eers van die Media en menige redelike mense nie.  Wie steur hulle daaraan?  Beslis nie die ANC nie.

Daar is nog ‘n hekkie of twee voordat die wet afgevaardig kan word, maar soos die ANC stoomroller kan ‘n mens nie daarop hoop nie.  Ek is geen regskenner nie, maar die gene wat weet reken dat die wet die einde van vryheid van spraak sal wees en baie beslis teen die grondwet is.  Ek haal sommer direk aan:

16. (1) Elkeen het die reg op vryheid van uitdrukking, waarby inbegrepe is –
(a) die vryheid van die pers en ander media;
(b) die vryheid om inligting of idees te ontvang of oor te dra;
(c) die vryheid van artistieke kreatiwiteit; en
(d) akademiese vryheid en vryheid van wetenskaplike navorsing.
(2) Die reg in subartikel (1) omvat nie –
(a) propaganda vir oorlog nie;
(b) die aanstigting van dreigende geweld nie; of
(c) die verkondiging van haat wat op ras, etnisiteit, geslagtelikheid of godsdiens gebaseer is
en wat aanhitsing om leed te veroorsaak, uitmaak nie.

En:

32. (1) Elkeen het die reg op toegang tot –
(a) enige inligting wat deur die staat gehou word; en
(b) enige inligting wat deur ’n ander persoon gehou word en wat vir die uitoefening of
beskerming van enige regte benodig word.
(2) Nasionale wetgewing moet verorden word om aan hierdie reg gevolg te gee, en kan
voorsiening maak vir redelike maatreëls om die administratiewe en finansiële las op die staat te
verlig.

Kom ons neem eers ‘n stappie terug en besin oor wat die grondwet nou eindlik is.  Volgens die woordeboek is die grondwet die wet wat onder alle omstandighede geldig is en waarop alle ander wette gebou word.  Dit is die rugsteen van ons wetgewing en dus die oppergesag oor enige ander wet, reël of regulasie.

Die grondwet is belangrik omdat dit ons basiese regte waarborg.  Verder stel dit die waardes waarna ons as ‘n land moet strewe en stel dit doelwitte van hoe dit bereik moet word.  Dit is veronderstel om ‘n afdruk vir vrede, geregtigheid en harmonie  te wees en dit beskerm minderhede se belange, aangesien die meerderheid met ‘n stem hulle belange kan beskerm.

Dit is duidelik dat die grondwet dieselfde waarde vir die ANC het as ‘n stukkie toiletpapier.  Wat ‘n baie gevaarlik stand van sake is.  Om aan enige van die regte te karring het die ANC ‘n twee derde stem nodig.  Vandag het hulle met 67 % van die stemme hulle sin gekry.  Hulle kan dus die nodige twee derdes stem kry om enige van die regte in die grondwet te wysig.  Behalwe – en dit is die groot geheim.

As die ANC nie ‘n twee derde meerderheid in ‘n nasionale verkiesing haal nie.  Wat heeltemal binne bereik is as mense hulle gatte lig en gaan stem.  Jou party hoef nie te wen nie, maar om daardie twee derdes te keer is elke teenstem broodnodig.

Op daardie noot dink ek dat die dag gekom het wat die verskeie groot partye dalk net een groot opposisie party moet vorm.  Vergeet al die klein onderliggende verskille en ideale.  Dit kan later kom.  Begin om die ANC uit die kussings te lig en die grondwet veilig te hou.  Verbeter dienslewering en gun elke mens sy plek in die son.  Baklei dan eers oor die goed wat nie die heil van elke Suid-Afrikaner bevorder nie.

Hoe voel julle?

Breinvasbrand:  Wanneer was die Fort gebou waar die Grondwet hof vandag is?

Breinlosbrand:  Olga was reg met Johannes Jacobus Steyn.