Lunch Week 16 / 11

20 04 2011

Couples Theraphy

(Rangskik die terme in pare wat by mekaar pas en gee die gemeenskaplike faktor van die groep).

Jesus; Kerse; Kruis; Lam; Lig van die Wêreld; Nuwe Lewe; Oorwinning oor die Dood; Paaseiers; Paashaas; Vrugbaarheid

Gemeenskaplike faktor?