Gebrekkige Uitdrukking Sindroom

11 12 2010

Laat ek julle vanaand nou van Gebrekkige Uitdrukkings Sindroom vertel.  GUS vir kort.  Daar is nogal heelwat lyers daarvan, al is dit nog nie ‘n toestand wat formeel gedefinieer is nie.  Iets wat ek vanaand gaan regstel. 

Lyers is maklik om uit te ken.  Hulle sit gewoonlik met een van hulle voete in hulle monde.   Die lyers is al so gewoond aan die voete in die mond, dat die voet soms die praatwerk oorvat.  Dit is waar die probleem in kom.  Sien, die brein is geprogrammeer om die tong te beheer om boodskappe oor te dra.  Die manipulasie van die voet is gebrekkig met die gevolg dat die boodskap dikwels effens anders uit kom. 

Dit word ongelukkig ook dikwels verkeerd gediagnoseer.  Mense beskou dikwels die uitlatings as kwaadwillig.  Diegene wat die lyer meer goedgesind is, sal dit soms versag met die verskoning dat die lyer nie mooi gedink het voordat hulle gepraat het nie.  Intussen het die lyer gepoog om X te sê en het dit Y uitgekom.  Die lyer besef nie eers noodwendig dat ander mense dit as Y hoor nie.  Hulle weet mos hulle het X gesê.

Wanneer die lyer besef wat gebeur het, is dit gewoonlik te laat.  Niks wat hulle probeer om Y reg te stel word deur die omgekrapte mense aanvaar nie.  Terloops, een van die simptome van omgekrapheid is doofheid en ‘n gebrek aan rede.  Mense se reaksie druk gewoonlik die lyers se voet net dieper in.  Daar is geen genade nie, die grootste moderne gebod – moenie aanstoot gee nie – is verbreek.  Die mense wat onsteld is voel geregtig in hulle onsteltenis en sal eintlik verkies dat die lyers uitgesit word.  Hulle ly mos en netnou is dit aansteeklik. 

Genesing is nog onbekend.  Eerstens is dit nie net die lyer wat medikasie kort nie, maar ook die klipgooiers.  ‘n Voet kan dalk eendag chirurgies verwyder word, maar onredelikheid?  Nooit.  Intussen kan die lyer iewers alleen op ‘n eiland gaan woon.  Dit help ook om die sin wat gespreek word neer te skryf, van Voor, Agter, Middel, Oos, Wes, Wuid en Noord te oorweeg met elke stel ore op die mark.  Teen daardie tyd is X waarskynlik nie meer nodig nie. 

‘n Toebek bly ‘n heelbek.  Ter wille van die slagoffers van die lyer moet ‘n lyer liefs nooit iets sê nie.  Dit sal die lyer nie help nie, maar die wêreld sal nie aanstoot neem nie. 

Stuur maar gerus ‘n Nobel prys.  Ek kan doen met die geld.